Lekker.. een hybride!

Bij het woord hybride denken de meesten onder u meteen aan een auto en aan het knappe staaltje techniek dat elektrische en fossiele brandstof met elkaar weet te combineren. De ampeloloog doet ook in hybrides, maar dan van een heel andere soort.…

Ampelologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling, groei en evolutie van druivensoorten. Ampelologen zullen misschien niet meteen enorm tot uw verbeelding spreken. Gelukkig doet hun noeste arbeid dat wel en steeds meer.

Aan het einde van de negentiende eeuw woedde er door de Europese wijngaarden een druifluizenplaag. Dit beestje was komen overwaaien uit Noord-Amerika en tastte in zijn meest schadelijke vorm de wortels van de wijnstokken aan met als gevolg de massale sterfte van de edele vitis Vinifera stokken in Europa. Geluk bij een ongeluk was dat de Noord-Amerikaanse druivenrassen afkomstig van de vitis Lambrusca resistent bleken tegen deze luis. Ongeluk bij een geluk was dat deze druiven als kwalitatief inferieur te boek stonden.

Mon Dieu, quelle catastrophe! moet de Franse arts Albert Seibel rond 1890 hebben gedacht en hij ging als een razende op zoek naar kruisingen tussen de Amerikaanse en de Europese druivenrassen. Alles voor het behoud van een goed glas wijn! De resultaten waren niet meteen je van het. Eind negentiende eeuw vond men de techniek van het enten uit. Zo was alle leed geleden: Amerikaanse onderstokken bestand tegen druifluis vormden de levensader voor de nobele Vinifera soorten die de gemiddelde liefhebber tevreden stemmen. De ampelologen waren echter niet tevreden. De koel klimaat wijnboeren hadden last van allerlei schimmelziekten. Aangezien chemische bestrijding zijn gezondheidsgrenzen heeft en de noorderboeren bovendien ook graag rijpe druiven wilden oogsten, ging de zoektocht verder en met succes.

PiWi’s?

De keur aan PiWi’s, zoals ze genoemd worden, oftewel Pilzwiderstandsfähigen, of in gewoon Nederlands schimmelresistenten, is tegenwoordig groot. Steeds meer wijnboeren verbouwen rassen als Johanitter en Cabernet Blanc voor wit en Cabernet Cantor, Regent en Rondo voor rood. Druivensoorten die een combinatie zijn van vitis Vinifera en een niet-edele druivensoort. Hierbij geldt: hoe klein het aandeel niet-edel ook is, de druivensoort blijft een hybride als deze niet 100 % vitis Vinifera is. Nederland zou Nederland niet zijn, als er niet een flinke strijd zou woeden tussen de voor- en tegenstanders van hybrides. Wat uw mening ook moge zijn, bedenk in ieder geval dat onderzoek naar hybrides de wijnwetenschap vooruit helpt én, veel belangrijker, dat de aanplant van deze druivensoorten getuigt van een gezond klimatologisch besef bij de Nederlandse wijnboeren.