De grondleggers

De geschiedenis van de huidige Bisschopshoeve gaat terug tot 1860. Op het eerste bekende leggerartikel Oud-Valkenburg 84/91 uit het gemeentearchief staat onder volgnummer 3 het perceel C 701. Dit perceel staat op naam van ene Servaas Haesen. Door verschillende omstandigheden en met name de liefde, vertrekt Haesen vanuit Sibbe naar het gehucht ’t Rooth. Hier gaat hij samenwonen met zijn echtgenote in de inmiddels voor iedere streekbewoner zeer bekende witte boerderij. Deze grondruiling vond in 1862 plaats waarbij het perceel op naam van Jan Mathijs Ruy(ij)pers komt te staan. In 1864 wordt er door Jan Mathijs Ruijpers een gebouw gesticht. De eerste keer dat er bebouwing plaats vindt op de huidige plek van de Bisschopshoeve. In 1871 wordt grond bijgevoegd en ontstaat een nieuw kadastraal nummer C 1730 dat het huis, de schuur en het erf omvat, samen 5.30 are groot. Er is eveneens sprake van ‘aanvullende nieuwbouw’: de bakoven, beter bekend als het “Bekkershuuske”. Dit lage stallencomplex op het terrein zal later nog dienst doen als varkensstal. De correcte inmeting en optekening is verwerkt in een kadastrale hulpkaart die uit 1871 dateert.

Religieuze bewoners

In 1882 schenkt de eerste bewoner Jan Matthijs Ruijpers het eigendom van de woning aan zijn halfboer, de Rooms-Katholieke priester Pieter Duijsings. Hij is rond 1850 priester in Wijck-Maastricht en daarna in ’s Gravenvoeren. Als emeritus priester keert hij terug naar Sibbe en neemt zijn intrek in het mooie statige herenhuis, volledig opgetrokken uit mergel. De huidige deurklink van de Bisschopshoeve, ‘de hand van de bisschop die een papyrusrol met de tien geboden vasthoudt’, herinnert nog aan de bewoning van het pand door deze geestelijke. Pieter Duijsings is geboren in Oud-Valkenburg (Sibbe) op 25 oktober 1817 als zoon van Pieter Duijsings sr. en Anna Sophie Wevers. Pieter Duijsings jr. overlijdt in 1891. De woning, de schuur en het bakhuis komen samen met de andere eigendommen op naam van Jongen, Kuijpers en consorten. Er is niets bekend over deze eigenaren. De onroerende goederen van Pieter Duijsings, die als katholiek priester ongehuwd was, gelden als onbeheerde nalatenschap en worden op bevel van de rechtbank publiekelijk geveild op 12 mei 1891. Zijn directe familie was reeds overleden en verdere verwanten zijn waarschijnlijk door de notaris en/of rechtbank niet gevonden.

Vier generaties Franssen

Tijdens een publiekelijke veilig in mei 1891 koopt Hubert Joseph Franssen het huisperceel samen met het aangrenzende perceel, voor Hfl. 3850. Het is het begin van vier generaties Franssen die wonen en werken op dit erf. De veiling vond plaats in de dorpsherberg van familie Philippens. In een bewogen bieding met zijn zwager Gerard Goossens, na enig dispuut én met afwijzing van een eerder bod, wordt Hubert Joseph Franssen in 1891 eigenaar van de priesterwoning. Daarmee krijgt de landbouwer en tevens burgemeester van Oud Valkenburg het perceel op zijn naam. In 1894 wordt het hoofdgebouw met bakkershuis uitgebreid met de koeienstal, de grote schuur en het poortgebouw naast het huis aan de straatzijde. Het mooie herenhuis wordt omgetoverd tot een schitterende mergelhoeve. Na het overlijden van Hubert Joseph in 1901, komt de hoeve op naam van zijn weduwe Maria Anna Philomena Goossens en zijn kinderen. Philomena overlijdt in 1908. In 1909 worden de kinderen Emile, Joseph en August, elk voor een derde deel eigenaar. Bij de deling op 15 juli 1910 blijft Joseph in de voormalige boerderij in de Dorpstraat wonen en vertrekt August vetrekt naar Wijlre samen met zijn echtgenote. Emile gaat naar de mergelhoeve aan de Kerkstraat, tegenover de Gatsestraat. Het perceel en de gebouwen van de huidige Bisschopshoeve komen nu volledig op naam van Emile Franssen te staan. In 1950 wordt het perceel verkocht en op naam gezet van Joseph Hubertus Franssen, de oudste zoon van Emile. In 1968 wordt het perceel verenigd tot C 2923 met huis, stal, schuur, erf en weiland, groot 1.00.15 hectare. Ten slotte koopt in 1974 Ernest Joseph Hubertus Lodewijk Franssen, zoon van Joseph Hubertus het perceel. In 2013 wordt de boerderij, met aangrenzende huisweide ter grootte van ruim 3 ha, te koop aangeboden door de familie. Tussen 1891 en 2013 hebben Hubert Joseph, Emile, Joseph en Ernest Franssen een bloeiend landbouwbedrijf gedreven in de mergelhoeve.

Huidige bewoners en huidig gebruik

Symbolisch op de verjaardag van de in Nederland bekendste bisschop, Sinterklaas, tekenden Claudia Bisschops en Ger Hindriks, op 6 december 2013 voor de aankoop van de mergelhoeve en een deel van de bijbehorende percelen, bij notaris mr. Schutgens te Valkenburg aan de Geul. Bijna 125 jaar later zal het huis dus wederom bewoond worden door een “geestelijke”. Claudia Bisschops is werkzaam als legeraalmoezenier op de Militaire Academie. Haar partner Ger Hindriks is officier bij de Koninklijke Landmacht. Ger en Claudia hebben gekozen voor de naam Bisschopshoeve, omdat het pand een mooie samenloop van toevalligheden kent. Allereerst is Bisschops de familienaam van Claudia. Daarnaast is de deurklink, de hand van de bisschop, symbool voor de voormalige bewoner, de priester Pieter Duijsings. Bisschop Sint Martinus van Tours is legerofficier en de beschermheilige van de wijnbouwers en bisschop Vincentius van Zaragossa is de beschermheilige van de wijnhandelaren. De Bisschopshoeve is dus de gedroomde thuishaven van wijnkoperij Bisschopswijn waar u zeer mooie Duitse, Franse en Limburgse wijnen kunt kopen en tevens terecht kunt voor wijncursussen, wijnproeverijen en professioneel wijn en wijn-spijs advies. Graag verwelkomen Ger en Claudia u in hun mooie Limburgse mergelhoeve in Valkenburg.